Arbejdsmiljøkoordinator (P) – Generelle forebyggelsesprincipper 1

Arbejdsmiljøkoordinatoren skal vurdere den periode, som afsættes til udførelsen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, fx:
 • Hvornår den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver på byggepladsen
 • Hvor meget tid, der er afsat til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser
 • I hvilke perioder der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare
 • Hvornår og hvor (på byggepladstegningerne) hver enkelt arbejdsgiver kan oplagre materialer og tekniske hjælpemidler, opstille skure og lignende, henlægge affald, tilslutte sit materiel til el, vand, kloak m.v. og benytte transport- og adgangsveje, stilladser og andre fælles foranstaltninger.
Arbejdsmiljøkoordinator skal sørge for, at byggepladstegningerne indeholder alle nødvendige informationer, fx:
 • Eksisterende risici på arealet og hvilke risici
 • Adgangs-, transport- og flugtveje
 • Kran, hejs og stilladser
 • Afsat plads til materialedepoter, midlertidige værksteder og affaldscontainere
 • Afsat plads til velfærdsforanstaltninger
 • Tilslutning til el, vand og kloak
 • Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr.

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 17. maj 2017

Siden er ændret 7. juni 2017