Arbejdsmiljøkoordinator (P) – Aftalen med bygherren 2

Forslag til dagsorden for forventningsafstemningsmøde mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator
 • Orientering om lovkrav og at arbejdsmiljøkoordinator = bygherrer, når han agere på bygherrens vegne
 • Har bygherren en arbejdsmiljøpolitik? Eller skal der laves arbejdsmiljøprogram eller målsætninger for det konkrete projekt?
 • Bygherrens synlighed i hele byggeprocessen
 • Kommunikationslinjer i projektet
 • Arbejdsmiljøkoordinators præsentation af, hvordan arbejdsmiljøkoordineringen vil foregå, fx med udgangspunkt i FRI/DANSKE ARKs ydelsesbeskrivelse
  • Dokumentation for arbejdsmiljøkoordinering
  • Fastlægge løbende møder mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator
  • Aftale om arbejdsmiljøkoordinators mandat/beføjelser
  • Aftale hvordan bygherre støtter op om arbejdsmiljøkoordinatorens arbejde
  • Håndtering af opstartsmøder
 • Definere sagstypen i fællesskab. Er projektet særligt kompliceret, tidsplan stram mm, som kan fordre, at der er behov for yderligere tiltag? Og hvordan skal de finansieres?
 • Håndtering af ulykker og nærvedulykker, sætte mål for ulykkesfrekvens
 • Journal – kommunikation med drift under udarbejdelse og overdragelse

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 28. juni 2017

Siden er ændret 28. juni 2017