Arbejdsmiljøkoordinator (P) – Aftalen med bygherren 1

Aftalen mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator (P) kan blandt andet indeholde:
  • Hvilke krav der stilles til arbejdsmiljøkoordinatorens kvalifikationer, herunder praktisk erfaring, ledelseskompetencer, erfaring som facilitator m.v.
  • Om ydelsesbeskrivelsen skal suppleres med opgaver i forhold til det konkrete projekt
  • Tilstrækkelig tid og økonomi til arbejdsmiljøkoordinators samarbejde med projekterende
  • Hvordan vurdering og feedback om arbejdsmiljøkoordineringen undervejs i projektet skal formidles til bygherre
  • Om arbejdsmiljøkoordinator (P) skal deltage i et opstartsmøde om koordineringen for projekterende, herunder om byggepladsindretning, arbejdsbeskrivelse og tegningsmateriale
  • Hvilke værktøjer og metoder arbejdsmiljøkoordinator (P) skal bruge i koordineringen, fx afholdelse af workshops for de projekterende
  • Hvordan arbejdsmiljøkoordinator (P) skal dokumentere sit arbejde, fx ved udfyldelse af logbog
  • Evaluering af arbejdsmiljøindsatsen i projekteringen
  • Fyldestgørende overdragelse af bl.a. PSS fra arbejdsmiljøkoordinator (P) til arbejdsmiljøkoordinator (B)

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 28. juni 2017

Siden er ændret 28. juni 2017