Arbejdsmiljøkoordinator (B) – Opstartsmøder

Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal på opstartsmødet orientere om:
 • Bygherrens aftaler om fællesområderne, og hvilke arbejdsgivere der har ansvaret for de respektive fællesområder
 • Anvendelsen af plan for sikkerhed og sundhed, herunder indhold og procedure for ajourføring
 • Hvem der skal deltage i sikkerhedsmøder, og hvornår de finder sted
 • Hvem der skal deltage i sikkerhedsrunderinger, og hvornår de finder sted
 • Hvordan og hvornår arbejdsmiljøkoordinator skal informeres om anvendelse af underentreprenører
 • Øvrige relevante forhold, der har betydning for sikkerhed og sundhed på byggepladsen.
En dagsorden for opstartsmødet kan fx se således ud:
 1. Bygherrens politik og målsætninger, herunder sprog på byggepladsens møder
 2. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
  1. Bygherrens aftaler om fællesområder
  2. Anvendelse af PSS
 3. Entreprenørens organisation
 4. Forventede underentreprenører og information til arbejdsmiljøkoordinatoren herom
 5. Politikker på byggepladsen (fx sprog, alkohol og rygning)
 6. Krav om sikkerhedsbeklædning
 7. Byggepladsens indretning
 8. Byggeaffald
 9. Arbejdsmiljøorganisation og sikkerhedsmøder – deltagere og tidspunkter
 10. Sikkerhedsrundering – deltagere og tidspunkter
 11. Procedure ved særligt farligt arbejde
 12. Sanktioner
 13. Beredskabsplan
 14. Håndtering af gæster
 15. Eventuelt

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 28. maj 2017

Siden er ændret 13. august 2017