Arbejdsmiljøkoordinator (B) – kvalifikationer

Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan inden der gives tilbud på opgaven vurdere, om der er behov for supplerende kompetencer i den konkrete koordinatoropgave, fx:
 • LOVEN: Indgående kendskab til arbejdsmiljølovgivningens opbygning og fortolkning.
 • MANUEL HÅNDTERING: Den fornødne viden om, hvornår en manuel håndtering af en byrde kan indebære fare. Det er ikke nødvendigvis en professionel viden om bevægeapparatet, men et basalt kendskab til ergonomi, der sætter koordinatoren i stand til at kunne identificere et ergonomisk problem. Dette betyder bl.a. kendskab til vurdering og kriterier for tunge løft.
 • TEKNISKE HJÆLPEMIDLER: Viden om egnede tekniske hjælpemidler inden for bygge- og anlægsbranchen samt om den branche, hvor det færdige byggeri skal anvendes.
 • KEMI: Viden om sundhedsskadelige påvirkninger fra kemiske produkter.
 • SUBSTITUTION: Kendskab til muligheder for substitution (erstatning) af farlige produkter.
 • FORUNDERSØGELSER: En viden, der gør det muligt at foretage en kvalificeret vurdering af behovet for forundersøgelser. Her kan være tale om forskellige undersøgelser som jordforurening, asbest, PCB, kontakt med spildevand og risici på grund af bygningskonstruktioner, der kan blive usikre ved ombygning.
 • RISICI: En bred viden om risici, der kan opstå i forbindelse med arbejdsopgaver på byggepladsen.
 • GENNEMFØRELSE: Kendskab til, hvordan opgaverne skal gennemføres, og evne til at kunne tage stilling til hvilke specifikke foranstaltninger, der skal indskrives i plan for sikkerhed og sundhed.
 • ARBEJDSPROCESSER: Kendskab til, de arbejdsprocesser, arbejdsmetoder, materialer og konstruktioner, der anvendes ved bygge- og anlægsprojekter samt, om der kan forekomme risici og belastninger ved at udføre dem i fællesområderne.
 • PROCESFACILITERING: Erfaring med facilitering af møder med flere faggrupper bl.a. med det formål at nå frem til fælles indsatser.
 • RISIKOVURDERING: Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal kunne kortlægge og vurdere arbejder i fællesområderne.

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 25. maj 2017

Siden er ændret 28. juni 2017