Arbejdsmiljøkoordinator (B) – Forebyggelsesprincipper under udførelsen

Som en del af den forebyggende arbejdsmiljøindsats på fællesområderne skal arbejdsmiljøkoordinator sørge for, at byggepladstegningerne ajourføres med alle nødvendige informationer, fx:
  • Eksisterende risici på arealet og hvilke risici
  • Adgangs-, transport- og flugtveje
  • Kran, hejs og stilladser
  • Afsat plads til materialedepoter, midlertidige værksteder og affaldscontainere
  • Afsat plads til velfærdsforanstaltninger
  • Tilslutning til el, vand og kloak
  • Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr.

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 28. maj 2017

Siden er ændret 28. maj 2017