Arbejdsmiljøkoordinator (B) – Aftalen om koordinering

Bygherren kan sikre en god arbejdsmiljøkoordinering ved at indgå skriftlig aftale med arbejdsmiljøkoordinator (B) om de konkrete opgaver, herunder tid og økonomi. Det omfatter blandt andet:
 • Tilstrækkelig tid og økonomi til arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver og samarbejde med projekterende, entreprenører, projekterings- og byggeledelse.
 • Formidling til bygherre om vurdering og feedback om arbejdsmiljøkoordineringen undervejs i projektet - fx rapportering eller/og møder.
 • Samarbejde og aftaler om dokumentation for arbejdsmiljøindsatsen, herunder et indledende fasemøde om arbejdsmiljøkoordinering i projektet.
 • Arbejdsmiløkoordinator (P) og/eller (B) kan deltage i projektgennemgangsmøde, samt andre møder hvor projektet planlægges, fx projekterings- og byggemøder.
 • Fyldestgørende overdragelse af PSS fra arbejdsmiljøkoordinator (P) til arbejdsmiljøkoordinator (B)
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s adgang til relevante beslutninger på bygge- og entreprisemøder, projektændringer, der har betydning for fællesområder og fælles sikkerhedsforanstaltninger
 • Tydeliggørelse af, hvornår arbejdsmiljøkoordinator (B) giver anvisningerne om planlægning, afgrænsning og koordinering, som bygherren har ansvaret for
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B) inddragelse i koordineret planlægning af tid og rækkefølge af de forskellige arbejdsopgaver i fællesområder
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s deltagelse i byggemøder og koordineringsmøder efter aftale med byggeledelse
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s information fra byggelederen om observerede risikobetonede forhold på byggeplads
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)s observationer og indsats for at sikre, at samarbejde om arbejdsmiljøforhold på byggepladsen fungerer tilfredsstillende, herunder fastlægge, hvilke sprog der benyttes på opstartsmøder, sikkerhedsmøder og runderinger med udenlandske virksomheder og medarbejder
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s personligt fremmøde for at kontrollere, om koordineringen på byggepladsen fungerer efter hensigten, og at aftaler bliver fulgt
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s opdatering af hvilke entreprenører, der arbejder på byggepladsen mv. (kun beføjede personer) Vær opmærksom på, at der opstår et øget behov for ledelse og koordinering, når antallet af entrepriser stiger.
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s færdiggørelse og opdatering af PSS
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B eller P)’s ajourføring af journal
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s afrapportering til bygherren

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 25. maj 2017

Siden er ændret 24. juni 2017