Arbejdsmiljøkoordinator (B) – Aftale med bygherren

Aftalen mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator (B) kan blandt andet indeholde:
 • Hvilke krav der stilles til arbejdsmiljøkoordinatorens kvalifikationer, herunder praktisk erfaring, ledelseskompetencer, erfaring som facilitator m.v.
 • Om ydelsesbeskrivelsen skal suppleres med opgaver i forhold til det konkrete projekt
 • Tilstrækkelig tid og økonomi til arbejdsmiljøkoordinators samarbejde med byggeledelsen
 • Tilstrækkelig tid til personlig tilstedeværelse på pladsen for kontrol af om arbejdsmiljøkoordineringen fungerer, og aftaler overholdes
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s adgang til relevante beslutninger på bygge- og entreprisemøder, projektændringer, der har betydning for fællesområder og fælles sikkerhedsforanstaltninger
 • Tydeliggørelse af, hvornår arbejdsmiljøkoordinator (B) giver anvisningerne om planlægning, afgrænsning og koordinering, som bygherren har ansvaret for
 • Hvordan vurdering og feedback om arbejdsmiljøkoordineringen under udførelsen skal formidles til bygherre
 • Fyldestgørende overdragelse af bl.a. PSS fra arbejdsmiljøkoordinator (P) til arbejdsmiljøkoordinator (B)
 • Evaluering af arbejdsmiljøindsatsen under udførelsen
Arbejdsmiljøkoordinator (B)s inddragelse i planlægning af tid og rækkefølge af de forskellige arbejdsopgaver i fællesområder
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s deltagelse i byggemøder og andre koordineringsmøder efter aftale med byggeledelse
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s information fra byggelederen om observerede risikobetonede forhold på byggeplads
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)s observationer og indsats for at sikre, at samarbejde om arbejdsmiljøforhold på byggepladsen fungerer tilfredsstillende, herunder fastlægge, hvilke sprog der benyttes på opstartsmøder, sikkerhedsmøder og runderinger med udenlandske virksomheder og medarbejdere
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s personligt fremmøde for at kontrollere, om koordineringen på byggepladsen fungerer efter hensigten, og at aftaler bliver fulgt
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s opdatering af hvilke entreprenører, der arbejder på byggepladsen mv. (kun beføjede personer) Vær opmærksom på, at der opstår et øget behov for ledelse og koordinering, når antallet af entrepriser stiger.
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s færdiggørelse og ajourføring af PSS
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B eller P)’s ajourføring af journal
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s afrapportering til bygherren

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 6. juni 2017

Siden er ændret 3. oktober 2017