Bygherre – arbejdsmiljøkoordinator

Generelle overvejelser i forbindelse med indgåelse af aftale med arbejdsmiljøkoordinatoren omfatter:
  • Hvilke krav der skal stilles til arbejdsmiljøkoordinatorens kvalifikationer, herunder praktisk erfaring, ledelseskompetencer, erfaring som facilitator m.v.
  • Har bygherren særlige krav til måden, som arbejdsmiljøkoordineringen udføres på, fx procedurer, skabeloner mm? Anvendes bygherrens eller arbejdsmiljøkoordinatorens egne paradigmer til plan for sikkerhed og sundhed?
  • Om ydelsesbeskrivelsen skal suppleres med opgaver i forhold til det konkrete projekt, fx udarbejdelse af arbejdsmiljøpolitik for projektet.
  • Tydeliggørelse af, hvornår arbejdsmiljøkoordinatoren giver anvisningerne om den planlægning, afgrænsning og koordinering, som bygherren har ansvaret for.
  • Om der er afsat tilstrækkelig tid og økonomi til samarbejdet med de andre aktører.
  • Hvordan vurdering og feedback om arbejdsmiljøkoordineringen undervejs i projektet skal formidles til bygherren, fx rapportering eller møder.
  • Arbejdsmiljøkoordinatorernes deltagelse i projektgennemgangsmødet, samt andre møder hvor projektet planlægges og optimeres.
  • Evaluering af arbejdsmiljøindsatsen i hele byggeprocessen

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 24. april 2017

Siden er ændret 3. oktober 2017