AAB i København vil gå foran

Gert Panton og Pernille Løj fortæller her om AAB’s interesse for arbejdsmiljø som bygherre.

Gert Panton og Pernille Løj arbejder som projekt- ledere i teamet i AAB’s byggeafdeling – et team som tager sig af de større byggesager. De har begge koordinatoruddannelsen og har erfaring med bl.a. arbejdsmiljøkoordinering fra deres tidligere job. Derfor er det naturligt, at de bliver trukket ind på sager, hvor projektlederen har behov for en second opinion af arbejdsmiljøkoordinatorens indsats eller håndtering af konkrete arbejdsmiljøproblemer.

Foregangsbygherre
AAB vil gerne være en foregangsbygherre, som opsætter retningslinjer for arbejdsmiljøfokus i projektering og udførelse. De tager deres bygher- reansvar alvorligt. ”Det er vigtigt, at vi er på for- kant med at tænke arbejdsmiljøet ind i projekte- ringen, og at vi stiller krav til arbejdsmiljø- arbejdet på pladserne,” fortæller Gert Panton. ”Jo bedre forarbejde, der bliver lavet i projekterings- fasen, jo mere præcise krav kan vi stille til entre- prenøren, og jo bedre går det på byggepladsen – også i forhold til arbejdsmiljø,” fortsætter Pernille Løj.

Synlig bygherre
Projektlederne deltager med jævne mellemrum i sikkerhedsrunderinger og -møder for at følge arbejdsmiljøstandarden på pladsen og vise, at AAB har fokus på arbejdsmiljø. Hvis det opleves som nødvendigt, knyttes Gert Panton eller Pernille Løj tættere til byggesagen for at skabe et øget fokus på arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljø i udbud
AAB har udviklet en standard for plan for sikkerhed og sundhed, som sendes med i udbud. Desuden er der skrevet særlige krav ind i byggesagsbeskrivelsen vedr. arbejdsmiljø, som AAB finder vigtige på deres pladser. Det er fx særlige forhold for ikke-dansksprogede medarbejdere og indlejede underentreprenører for at sikre kommunikation og sikkerhed på pladsen.

Sociale klausuler
Der er indskrevet sociale klausuler i udbudsmaterialet, da AAB også på den måde ønsker at være en ansvarlig bygherre.

Pernille Løj nævner et eksempel på ansvarlighed: ”Vi har i øjeblikket et projekt i samarbejde med Københavns Kommune og BL – Danmarks Almene Boliger, hvis formål er at få flere unge i arbejde. Det er således et ønske til de entreprenører, som vi indgår aftaler med, at de skal ansætte lærlinge på nogle af vores byggepladser. Det er vigtigt, at vi bidrager til at skabe næste generation af dygtige håndværkere til fremtidens byggerier og renoveringer.”

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 31. juli 2018